Se habla espańol!

Se habla espańol!

15.10.09

Biuro Radcy do spraw Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie ogłasza konkurs na plakat Festiwalu teatralnego!!!!!!!!!!

KONKURS NA PLAKAT
Niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie plakatu reprezentującego V edycję Festiwalu Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim organizowanego przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Zasady konkursu:

1. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę, wcześniej nie publikowaną, oryginalną, wykonaną techniką dowolną.
2. autor plakatu załączy w zamkniętej kopercie swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę szkoły i klasę)
3. plakat należy przesłać na nośniku CD-ROM lub DVD,

* format JPG, TIFF lub PDF
* proporcje DIN A3 w pionie
* rozdzielczość 300 ppp.

4. obowiązkowy napis na plakacie:
V CONCURSO DE TEATRO ESCOLAR EN ESPAÑOL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN POLONIA

5. Termin składania prac do 6 listopada 2009 włącznie.

6. Nagroda główna: odtwarzacz DVD oraz innych nośników wraz z kompletem
materiałów dydaktycznych do nauki języka hiszpańskiego


Każdy uczeń naszego gimnazjum, który weźmie udział w tym konkursie, dostanie ocenę celującą z języka hiszpańskiego (a z klasy 3b, również z plastyki)
Czekam na wasze projekty i szkice do końca października!!!!!!!!

No hay comentarios: